Cloudsoft Co., Ltd

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการสื่อสารสำหรับธุรกิจที่ดีที่สุด

About Cloudsoft

พันธกิจ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมซอฟต์แวร์การสื่อสารเพื่อยกระดับการสื่อสารทุกช่องทางให้รองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน สร้างองค์กรให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีความคิดเชิงบวก ให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพใส่ใจบริการลูกค้า สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ประวัติความเป็นมา

บริษัทคลาวด์ซอฟท์จำกัด

Cloudsoft HQ
Cloudsoft Co., Ltd.

บริษัท คลาวด์ซอฟท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2012 เกิดจากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและทีมพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ ทำให้สามารถให้บริการออกแบบ ติดตั้ง เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อระบบที่หลากหลายให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

บริษัท คลาวด์ซอฟท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 59 อาคารฟลอริชช์ ชั้นที่ 8 ซอยรัชดาภิเษก18 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 02-153-9499 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555103343

Cloudsoft AI Tech KH
Cloudsoft AI Tech Co., Ltd.

เดือนมีนาคม ปี 2023 ได้เปิดบริษัท Cloudsoft AI Tech ที่ประเทศกัมพูชา เพื่อรองรับการขยายตัวสำหรับลูกค้าที่มีสินค้าหรือบริการ ในประเทศกลุ่มอาเซียน Cloudsoft AI Tech ตั้งอยู่ที่ Canadia Tower เมือง พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

Trusted By Enterprise Brands

Acer
Epson
HP
Supalai
Origin
Britania
Muangthai Life Insurance
Navakij
Toyota Buzz
CJ More

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ

โทร 0-2153-9499