Cloudsoft Co., Ltd

AI Agent สำหรับการให้บริการลูกค้า

AI Agent สามารถสร้างบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติด้วย Generative AI ลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มความแม่นยำในการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติที่ล้ำสมัย

AI Agent
AI Agent

AI Agent ทำอะไรได้บ้าง

 • ระบบ AI Agent สามารถช่วยให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ดังนี้:
 • การตอบคำถามอัตโนมัติ: AI Agent สามารถตอบคำถามที่พบบ่อย (FAQs) ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยลดภาระงานของพนักงานและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
 • การจัดการปัญหาเบื้องต้น: สามารถช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาพื้นฐานได้ทันที เช่น การรีเซ็ตรหัสผ่าน ติดตามสถานะเคส หรือการตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ
 • การแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ: AI Agent สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการ ของลูกค้าโดยใช้ข้อมูลและประวัติการติดต่อ
 • รองรับหลายช่องทาง: AI Agent สามารถให้บริการลูกค้าผ่านหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์, Facebook, LINE, Voicebot และแอปพลิเคชันมือถือ
 • เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning ระบบ AI Agent จะเรียนรู้จากการโต้ตอบกับลูกค้าและพัฒนาให้บริการได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
 • การวิเคราะห์ข้อมูล: ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการติดต่อและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
AI Agent
AI Agent Key selling points

จุดเด่นของ AI Agent

 • ประหยัดเวลาและทรัพยากร: ลดภาระงานของพนักงานและช่วยให้พนักงานสามารถโฟกัสกับงานที่สำคัญกว่า
 • เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ: ให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ลูกค้าได้รับความช่วยเหลือทันที
 • การตอบสนองที่รวดเร็ว: ลดเวลาการรอคอยของลูกค้า เพิ่มความพึงพอใจและความประทับใจ
 • การบริการที่สม่ำเสมอ: AI Agent ให้บริการลูกค้าในระดับมาตรฐานเดียวกันทุกครั้ง
 • ปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง: ด้วยการเรียนรู้จากข้อมูลและการโต้ตอบกับลูกค้า ทำให้บริการที่ได้รับมีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ

โทร 0-2153-9499